Vodenje del

Kot član Inženirske zbornice Slovenije (IZS), vpisan pod številko E-1547 sem pooblaščen tudi za nadzor nad izvedbo del na področju elektrotehnike. Opravljam torej funkcijo odgovornega vodje del in gradbišč ter odgovornega nadzornika za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

a6